MB-Finance là trang web giới thiệu Gói vay qua Bảo hiểm nhân thọ với mức lãi suất cạnh tranh và tốc độ phê duyệt nhanh đáp ứng nhu cầu tài chính khẩn gấp của Khách hàng. Chúng tôi cung cấp các gói vay tiền mặt từ 10 - 100 triệu cho khách hàng sở hữu hợp đồng bảo hiểm của một trong danh sách Công ty bảo hiểm nhân thọ hợp pháp tại Việt Nam được thể hiện qua cổng thông tin điện tử Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm (ISA) trực thuộc Bộ Tài Chính: https://mof.gov.vn

Ngoài ra MB Finance còn cung cấp các gói vay khác ngoài Bảo hiểm nhân thọ như Vay qua Lương/ Hợp đồng lao động, Cà vẹt xe máy, bảo hiểm y tế, sao kê tài khoản ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay đa dạng của mọi đối tượng khách hàng.